Algemene voorwaarden

Informatie
Alle informatie over de kluscursussen, workshops techniek en de kluscoach van StudioAmbacht is te vinden op de website.

Vrijblijvend informatie aanvragen
Als je vrijblijvend informatie aanvraagt over een cursus of workshop heb je geen plichten, maar ook geen rechten. Je bent dus niet verzekerd van een plaats tijdens de cursus of workshop. Door vrijblijvend informatie aan te vragen geef je slechts je interesse aan voor de desbetreffende cursus of workshop. Onderstaande cursus- en workshopvoorwaarden zijn pas van toepassing na definitief inschrijven voor een cursus of workshop.

Definitief inschrijven
Als je je definitief inschrijft ontvang je bij je inschrijving een factuur en verplicht je je tot betaling van de cursus of workshop. Na definitieve inschrijving ben je verzekerd van een plaats. Plaatsing geschiedt in volgorde van betaling.

Betalingsvoorwaarden
De betaling vindt direct plaats bij een online boeking via iDeal of Bancontact. Als je je definitief inschrijft verplicht je jezelf om de cursus of workshop binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen. Er is een plek voor je gereserveerd er kan dus niemand anders meer je plek innemen.

Zonder betaling heb je geen toegang tot de cursus of workshop. Contante betaling geschiedt alleen in overleg met de directie van StudioAmbacht, mail in dat geval naar info@studioambacht.nl, er moet dan handmatig een plek voor je gereserveerd worden. Vermeld ook duidelijk je NAW gegevens en je telefoonnummer.

Prijzen
De cursusprijs is inclusief koffie, thee en water tijdens de cursus en een hand-out.
De workshopprijs is inclusief hand-out en koffie, thee en water tijdens de workshop.
Bij een cursus of workshop die de hele dag duurt is de lunch niet inbegrepen, tenzij anders vermeld bij de omschrijving van de cursus of workshop op de website van StudioAmbacht. Bij een workshop op locatie is lunch, koffie, thee en water niet inbegrepen, dit is voor rekening van klant. Verder is de hand-out in de prijs inbegrepen.

Bedenktijd
Je krijgt, na inschrijving van een cursus of workshop, als deelnemer 7 werkdagen bedenktijd. Een annulering kan alleen per e-mail naar info@studioambacht.nl onder vermelding van naam en factuur. Telefonische annuleringen worden niet geaccepteerd.

Cursussen en workshops
Een cursus of workshop gaat door bij minimaal 2 deelnemers. Als er te weinig inschrijvingen zijn (minder dan 2) wordt de cursus of workshop doorgeschoven naar de eerstvolgende geplande datum die vermeld staat op de website van StudioAmbacht of in overleg met de cursist wordt een alternatieve datum gezocht binnen 6 maanden. Het cursus/workshopgeld wordt alleen in uitzonderlijke gevallen teruggestort. Dit is bij overlijden, ernstige ziekte of ernstig letsel na een ongeval van deelnemer, familie in de 1e of 2e graad of een huisgenoot van de deelnemer en bij onverwachte ziekenhuisopname van de deelnemer of zijn of haar partner of kind.

Aansprakelijkheid
StudioAmbacht, opleidingscentrum voor vrouwen en techniek is niet aansprakelijk voor letsel of beschadigingen tijdens of buiten de cursussen. De deelnemer wordt geacht de instructies van de docent/trainer van StudioAmbacht op te volgen waardoor de technieken correct worden uitgevoerd.

Duur van de overeenkomst
De overeenkomst met de deelnemer is geldig vanaf de inschrijving tot na afloop van de cursus of workshop waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven.

Annuleringsvoorwaarden
Je hebt je definitief ingeschreven. Dat wil zeggen, dat er een plaats voor je wordt vrijgehouden en dat je je hebt verplicht om cursusgeld te betalen. Wil je annuleren om welke reden dan ook zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
- Afmelden moet gebeuren 24 uur vóór aanvang van de cursus of workshop.
- Afmelden kan alleen per e-mail te richten aan info@studioambacht.nl o.v.v. naam deelnemer en factuurnummer.
- Telefonische afmeldingen worden NIET geaccepteerd.
- Bij no-show of een afmelding binnen 24 uur voor de cursus of workshop krijg je geen geld terug en mag je deze niet gratis inhalen. Heeft u gekozen voor de optie 'betalen voor aanvang van de cursus', bijvoorbeeld 'pinnen' dient de factuur te allen tijden alsnog betaald te worden.
- Na inschrijving voor een cursus of workshop geldt een bedenktijd van 7 werkdagen tot 2 weken voor aanvang van de cursus of workshop.
- Voor alle cursussen geldt annulering tot 3 weken voor aanvang € 15 euro administratiekosten, daarna het volledige bedrag.
- Voor alle workshops geldt annulering tot 3 weken voor aanvang € 7,50 administratiekosten, daarna het volledige bedrag.

Vervangende deelnemer
Als je zelf niet naar de cursus of workshop kan of wilt komen, kun je in plaats daarvan een ander laten komen. Dit kan zonder extra kosten. Je moet hiervoor een e-mail sturen met de naam van degene die voor jou in de plaats komt, je eigen naam en het factuurnummer. In de titel van de e-mail vermelden: naam, datum van de cursus of workshop en de naam van de andere persoon.

Verschuiven van deelname
Bij een 1, 2 en meer-daagse cursus en bij workshops is verschuiven van deelname naar een andere datum mogelijk tot 3 weken voor de eerste cursus- of workshopdag. Verschuiving van deelname naar een volgende cursus is alleen mogelijk als er nog plaats is. Verschuiven is slechts 6 maanden geldig vanaf de datum waarop de deelnemer zou deelnemen aan de cursus of workshop. Daarna vervalt deze mogelijkheid zonder restitutie. Voor het verschuiven van een cursus stuur je een e-mail naar info@studioambacht.nl.

In sommige gevallen is het mogelijk om op de reservelijst te worden geplaatst voor een volgende cursus of workshop als je een cursus of workshop hebt gemist. Plaatsing op de reservelijst geeft geen rechten. Alleen als er een week voor aanvang van de cursus plek vrij is kun je deelnemen. Er is in principe een plek vrij als er minder dan 3 deelnemers zijn voor de desbetreffende cursus of workshop. Bij plaatsing op de reservelijst is het noodzakelijk dat je zelf 1 week voor aanvang van de cursus waarbij je op de reservelijst staat contact opneemt via e-mail of telefoon.

Overmacht
StudioAmbacht, opleidingscentrum voor vrouwen en techniek, behoudt zich het recht voor de cursus naar een andere datum te verplaatsen bij onvoldoende belangstelling, door ziekte van de docent/trainer of door calamiteiten. StudioAmbacht zal er echter alles aan doen de cursus doorgang te laten vinden. Het dagprogramma kan gewijzigd worden als de omstandigheden dit vereisen.
Als de cursus of workshop definitief wordt geannuleerd door StudioAmbacht en er binnen 6 maanden geen alternatieve datum wordt geboden, dan krijg je je geld dat je betaald hebt voor de cursus of workshop retour.

Regels
1. De deelnemer is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de cursus/workshop.
2. De cursist zal de docent/trainer voldoende informeren over zijn/haar gezondheidstoestand, alsmede relevant gebruik van medicijnen e.d.
3. StudioAmbacht is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook het verloop van de cursus of workshop structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.
4. De deelnemer is voor aanvang cursus of workshop het volledige cursus/workshopgeld verschuldigd, ook bij cursussen of workshops bestaande uit meerdere dagen.
5. De deelnemer blijft het volledige cursus/workshopgeld verschuldigd bij tussentijds vertrek.
6. De aansprakelijkheid van StudioAmbacht en van de personen die namens haar optreden, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering worden gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
7. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van StudioAmbacht beperkt tot een maximum van € 500.
8. De in de voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet, grove onachtzaamheid van StudioAmbacht of haar leidinggevende ondergeschikten.

Copyright en eigendomsrecht
Het copyright van alle cursus/workshopmaterialen berust bij StudioAmbacht opleidingscentrum voor vrouwen en techniek. Ook het eigendomsrecht van alle cursus/workshopmaterialen berust bij StudioAmbacht opleidingscentrum voor vrouwen en techniek. Het gebruiksrecht ligt bij de deelnemer.

Garantie en klachten
• StudioAmbacht opleidingscentrum voor vrouwen en techniek garandeert dat de deelnemer de door hem/haar betaalde lessen ook daadwerkelijk worden gegeven. StudioAmbacht waarborgt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de cursussen en workshops en streeft ernaar deze kwaliteit en betrouwbaarheid voortdurend te optimaliseren.
• Het docenten/trainersteam voert een keer per kwartaal overleg om de voortgang en kwaliteit van de lessen te bewaken.
• Na afloop van iedere cursus/workshop wordt een evaluatieformulier gegeven aan alle deelnemers.
• Vragen van administratieve aard worden binnen 10 werkdagen beantwoord.
• Wanneer de cursus of workshop om wat voor reden dan ook die in de risicosfeer van StudioAmbacht ligt geen doorgang kan vinden zal het voor deze cursus/workshop reeds betaalde bedrag worden teruggestort wanneer deze cursus/workshop niet op een ander tijdstip kan worden gevolgd.
• Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de directie van StudioAmbacht en zullen te allen tijden eveneens schriftelijk worden behandeld en beantwoord.