Proclaimer

 

1. In deze proclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content alle in de website aanwezige inhoud.
2. Het onderstaand is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in
met deze proclaimer.
3. De content is door de eigenaar met grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of
websites waarnaar wordt verwezen.
5. Mochten er onjuistheden dan wel fouten in de website staan horen we dat graag dan lossen we dit heel graag op.
6. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten.
7. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. We delen onze kennis graag!

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen op info@studioambacht.nl